Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
OR.IV.042.17.2022 Budowa ul. Wiśniowej w Brzegu 13.01.2023
10:00:00
OR.IV.042.16.2022 "Rewaloryzacja budynku Urzędu Miasta w Brzegu z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych" - 3 części 11.01.2023
08:30:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi