Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

Roboty budowlane
Dostawy
Sygnatura Temat Termin składania
OR.IV.042.7.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Cyfrowa Gmina 27.05.2022
09:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń