Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
OR.IV.271.1.10.2021 "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Ratusza" - II postępowanie 2021-10-07 09:00:00
Usługi
Brak ogłoszeń