Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
OR.IV.042.3.2023 Przebudowa boiska przy PSP nr 8 22.11.2023
08:30:00
Dostawy
Brak ogłoszeń