Zamawiający
Gmina Brzeg
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
Tel.: 774169950
Faks: 774169952
e-mail: bzp@brzeg.pl
Adres strony internetowej: bip.brzeg.pl

Roboty budowlane
Sygnatura Temat Termin składania
OR-IV.042.12.2024 "Wzmocnienie mostu kratownicowego wraz z remontem ulicy Kępa Młyńska"- II postępowanie 07.06.2024
08:30:00
OR-IV.042.8.2024 Rewaloryzacja elewacji budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu 24.04.2024
08:30:00
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń