Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

3/2023 - Zakup i dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu (mikrobus) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Klisinie" znak sprawy 3/2023:
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 20.02.2023, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

179600,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 71 2023-02-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 31 2023-02-09
Załącznik nr 1 Formularz oferty doc 118 2023-02-09
Załącznik nr 3 Wzór umowy docx 37 2023-02-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.02.2023r. pdf 106 2023-02-27
Informacja z otwarcia ofert doc 26 2023-02-20
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pytanie nr 2 pdf 49 2023-02-15
Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedź na pytanie pdf 52 2023-02-14
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2023-02-13
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 150 2023-02-09