Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

10/2021 - DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2022r.

Data publikacji: 29.11.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
83809,40 zł brutto
Zadanie 2 -
47508,35 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69 2021-10-14
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 3 Wzór umowy docx 37 2021-10-14
Załącznik nr 1a xlsx 22 2021-10-14
Załącznik nr 1b xlsx 22 2021-10-14
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 31 2021-10-14
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze jankorzystniejszej oferty pdf 97 2021-12-01
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25 2021-11-29
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2021-10-20
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119 2021-10-14