Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

3/2022 - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2022r. - ZNAK SPRAWY 3/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 14.04.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

438999,75 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 73 2022-04-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 Formularz oferty xlsx 23 2022-04-05
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 29 2022-04-05
Załącznik nr 3 Wzór umowy docx 37 2022-04-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 101 2022-05-04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 89 2022-04-22
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2022-04-14
Powiadomienie o zmianach SWZ 08.04.2022r. pdf 2019 2022-04-08
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2022-04-06
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139 2022-04-05