Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

1/2022 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE W 2022/2023r.
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 02.02.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

388138,80 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 67 2022-01-19
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30 2022-01-19
zal_nr_1 Formularz oferty doc 74 2022-01-19
Załacznik nr 3 Wzór umowa na dostawę oleju opałowego doc 73 2022-01-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 85 2022-02-04
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2022-02-02
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2022-01-20
Powiadomienie o zmianach w SWZ 20.01.2022r. pdf 1495 2022-01-20
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 122 2022-01-19