Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

7/2022 - SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W BOBOLUSZKACH W RAMACH ZADANIA: "REMONT BUDYNKU DPS W KLISINIE FILIA W BOBOLUSZKACH Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - znak sprawy 7/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 29.08.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

708233,72 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 102 2022-08-18
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 xlsx 59 2022-08-18
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 32 2022-08-18
Załącznik nr 3 Wzór umowy docx 46 2022-08-18
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 93 2022-08-31
Informacja z otwarcia ofert pdf 47 2022-08-29
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 39 2022-08-22
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139 2022-08-18