Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

20/2022 - DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2023r. Znak sprawy 20/2022.

Data publikacji: 19.12.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
139285,50 zł brutto
Zadanie 2 -
60352,94 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 71 2022-12-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 31 2022-12-08
Załącznik nr 1a Formularz oferty xlsx 22 2022-12-08
Załącznik nr 1b Formularz oferty xlsx 23 2022-12-08
Załącznik nr 3 Wzór umowy docx 37 2022-12-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 93 2022-12-21
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25 2022-12-19
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 25 2022-12-08
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 152 2022-12-08