Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

13/2022 - DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ w 2023r. Znak sprawy 13/2022

Data publikacji: 22.11.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
103065,16 zł brutto
Zadanie 2 -
145486,80 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 82 2022-10-28
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 3 Wzór umowy docx 37 2022-10-28
Załącznik nr 1a Formularz oferty xlsx 25 2022-10-28
Załącznik nr 1b Formularz oferty xlsx 25 2022-10-28
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 31 2022-10-28
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowan pdf 132 2022-12-01
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25 2022-11-22
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 25 2022-10-28
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 153 2022-10-28