Zamawiający
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
Tel.: 3392100
Faks: 3221352
Adres strony internetowej: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

WIWa.272.9.2022 - Kultury mikrobiologiczne II

Data publikacji: 14.06.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
42461,94 zł brutto
Zadanie 2 -
127919,82 zł brutto
Zadanie 3 -
14324,58 zł brutto
Zadanie 4 -
7282,55 zł brutto
Zadanie 5 -
17241,84 zł brutto
Zadanie 6 -
5542,79 zł brutto
Zadanie 7 -
12948,01 zł brutto
Zadanie 8 -
5792,56 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 225 2022-06-06
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 47 2022-06-13
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety pdf 500 2022-06-06
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_1_załącznik_nr_2 xls 56 2022-06-10
Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_2_załącznik_nr_2 xls 89 2022-06-10
Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_3_załącznik_nr_2 xls 55 2022-06-10
Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_4_załącznik_nr_2 xls 58 2022-06-10
Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_6_załącznik_nr_2 xls 54 2022-06-10
Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_7_załącznik_nr_2 xls 52 2022-06-10
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 docx 31 2022-06-06
Formularz ofertowy Wykonawcy - załącznik nr 1 docx 33 2022-06-06
Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_5_załącznik_nr_2 xlsx 19 2022-06-06
Formularz_cenowy_dla_zadania_nr_8_załącznik_nr_2 xlsx 19 2022-06-06
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - docx 29 2022-06-06
Oświadczenie Wykonawcy z art. 7 ust. 1 - załącznik nr 6 doc 53 2022-06-06
Załącznik_nr_5_wzór_umowy pdf 145 2022-06-06
Zmiany specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) pdf 116 2022-06-08
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ (procedura uproszczona)-sig pdf 352 2022-06-10
Wyjaśnienie treści SWZ - 2-sig pdf 335 2022-06-10
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 297 2022-06-14
Informacja z otwarcia ofert-sig pdf 308 2022-06-14