Zamawiający
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
Tel.: 3392100
Faks: 3221352
Adres strony internetowej: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

WIWa.272.20.2023 - Kultury mikrobiologiczne VI

Data publikacji: 03.11.2023, godz. 08:30


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
58479,11 zł brutto
Zadanie 2 -
79229,01 zł brutto
Zadanie 3 -
32498,92 zł brutto
Zadanie 4 -
9746,32 zł brutto
Zadanie 5 -
20018,25 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 198 2023-10-25
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja Warunków Zamówienia-sig pdf 643 2023-10-25
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 doc 60 2023-10-25
Formularz oferty- załącznik nr 1 doc 119 2023-10-25
Formularz_asortymentowo-cenowy _dla_zadania_nr_1_załącznik_nr_2 xls 59 2023-10-25
Formularz_asortymentowo-cenowy dla_zadania_nr_2_załącznik_nr_2 xls 87 2023-10-25
Formularz_asortymentowo-cenowy dla_zadania_nr_3_załącznik_nr_2 xls 56 2023-10-25
Formularz_asortymentowo-cenowy dla_zadania_nr_4_załącznik_nr_2 xls 57 2023-10-25
Formularz_asortymentowo-cenowy_dla_zadania_nr_5_załącznik_nr_2 xls 51 2023-10-25
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - doc 65 2023-10-25
Załącznik nr 5 - Wzór umowy pdf 144 2023-10-25
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25 2023-10-31
Wyjaśnienie treści SWZ - 1 WIWa.272.20.2.2023 pdf 161 2023-10-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia WIWa.272.20.4.202 pdf 299 2023-11-03
Informacja z otwarcia ofert WIWa.272.20.5.2023-sig pdf 330 2023-11-03