Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

13/2021 - SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I KIETRZ) w 2022r.

Data publikacji: 02.12.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
132086,70 zł brutto
Zadanie 2 -
18335,61 zł brutto
Zadanie 3 -
78660,96 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 84 2021-11-19
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr _1b xlsx 24 2021-11-19
Załącznik nr 3 Wzór umowy na dostawy docx 39 2021-11-19
Załącznik nr_1a xlsx 30 2021-11-19
Załącznik nr_1c xlsx 24 2021-11-19
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 125 2021-12-07
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26 2021-12-02
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2021-11-30
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 160 2021-11-19
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 30 2021-11-19