Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

12/2021 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE.

Data publikacji: 01.12.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
16802,17 zł brutto
Zadanie 2 -
87212,75 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 76 2021-10-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1a xlsx 21 2021-10-20
Załącznik nr 1b xlsx 24 2021-10-20
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 31 2021-10-20
Załącznik nr 3 Wzór umowy na dostawy docx 37 2021-10-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych pdf 52 2021-12-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 106 2021-12-07
Informacja z otwarcia ofert pdf 59 2021-12-01
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22 2021-10-21
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119 2021-10-20