Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

9/2022 - SUKCESYWNA DOSTAWA WĘGLA EKOGROSZKU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE - znak sprawy 9/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 16.09.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

124846,23 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 65 2022-09-07
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy xlsx 23 2022-09-07
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 32 2022-09-07
Załącznik nr 3 Wzór umowy docx 41 2022-09-07
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 43 2022-09-19
Informacja z otwarcia ofert pdf 39 2022-09-16
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 38 2022-09-07
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 142 2022-09-07