Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

11/2021 - DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2022r
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 24.11.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

85198,99 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 69 2021-10-14
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 3 Wzór umowy docx 37 2021-10-14
Załącznik nr 1 xlsx 21 2021-10-14
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 30 2021-10-14
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 98 2021-11-26
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2021-11-24
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2021-10-20
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 110 2021-10-14