Zamawiający
Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
Tel.: 897574231
Faks: 7574593
Adres strony internetowej: www.szpitalmorag.pl

27/2018 - Dostawa produktów leczniczych
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS241-549956-pl pdf 710 2018-12-14
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doc 169 2018-12-14
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
espd-request pdf 92 2018-12-14
espd-request (JEDZ do zaimportowania w ESPD) zip 12 2018-12-14
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 40 2018-12-14
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xls 115 2018-12-14
Załącznik nr 3 - Wzór umowy doc 33 2018-12-14
Załącznik nr 5 - Informacja dot grupy kapitałowej doc 17 2018-12-14
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o unieważnieniu zadań pdf 95 2019-02-11
Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 - poprawiona doc 66 2019-01-18
Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 doc 63 2019-01-16
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA JEDZ przez wykonawcę pdf 42 2018-12-14