Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

7/2023 - "Remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Klisino 100 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"

Data publikacji: 21.07.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
140280,57 zł brutto
Zadanie 2 -
159849,11 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 204 2023-07-05
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety doc 83 2023-07-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik 11.1 Remont dźwigu SPECYFIKACJA TECHNICZNA DPS Klisino pdf 221 2023-07-05
Załącznik nr 1.1 do SWZ - Wzór formularza oferty docx 32 2023-07-05
Załącznik nr 1.2 do SWZ - Wzór formularza oferty docx 30 2023-07-05
Załącznik nr 10 do SWZ Projekt umowy doc 117 2023-07-05
Załącznik nr 11 do SWZ Przedmiar robót. remont windy (2) pdf 62 2023-07-05
Załącznik nr 12 do SWZ Przedmiar robót. Pompy ciepła pdf 227 2023-07-05
Załącznik nr 12.1 Powietrzne pompy ciepła Projekt techniczny pdf 567 2023-07-05
Załącznik nr 12.2 Powietrzne pompy ciepła Projekt PZD i PAB pdf 972 2023-07-05
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33 2023-07-05
Załącznik nr 3 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 27 2023-07-05
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 31 2023-07-05
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 28 2023-07-05
Załącznik nr 6.1 do SWZ - Wykaz robót budowlanych docx 28 2023-07-05
Załącznik nr 6.2 do SWZ - Wykaz robót budowlanych docx 28 2023-07-05
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz osób docx 24 2023-07-05
Załącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35 2023-07-05
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy docx 25 2023-07-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 99 2023-07-31
Informacja z otwarcia ofert 21.07.2023r. pdf 50 2023-07-21
Wyjaśnienia treści SWZ 17.07.2023r. pdf 92 2023-07-17
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 37 2023-07-06