Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

13/2023 - DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ w 2024r. Znak sprawy 13/2023

Data publikacji: 21.11.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
131362,97 zł brutto
Zadanie 2 -
223724,60 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 85 2023-10-30
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1a do SWZ xlsx 24 2023-10-30
Załącznik nr 1b do SWZ xlsx 25 2023-10-30
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 32 2023-10-30
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy na dostawy docx 40 2023-10-30
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I pdf 98 2023-11-23
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część II pdf 64 2023-11-23
Informacja z otwarcia ofert pdf 64 2023-11-21
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 38 2023-11-06
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 163 2023-10-30