Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

2/2023 - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE W 2023/2024r. Znak sprawy 2/2023
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 03.02.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

526932,00 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 68 2023-01-26
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 Formularz oferty doc 75 2023-01-26
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33 2023-01-26
Załącznik nr 3 Umowa na dostawę oleju opałowego doc 100 2023-01-26
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 91 2023-02-09
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2023-02-03
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 36 2023-01-26
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 150 2023-01-26