Zamawiający
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Zakopiańska 7
68-200 Żary
Tel.: 68 479 14 69
Faks:
Adres strony internetowej: https://zgmzary.pl/

PZ/6/2022 - Obsługa weterynaryjna Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 18.11.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

172800,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121 2022-11-10
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ doc 63 2022-11-10
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY docx 43 2022-11-10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29 2022-11-10
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 29 2022-11-10
Wzór oferty doc 27 2022-11-10
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23 2022-11-10
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zawiadomienie o wyborze docx 17 2022-12-05
Informacja z otwarcia ofert doc 19 2022-11-18