Zamawiający
Dom Pomocy Społacznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

1/2021 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 MAJA 2021 R. DO 31 SIERPNIA 2021 R.

Data publikacji: 29.03.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
16366,20 zł brutto
Zadanie 2 -
99609,80 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu znak sprawy 1_2021 pdf 118 2021-03-17
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 77 2021-03-17
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. 1a Formularz ofertowy xlsx 19 2021-03-17
Zał. 1b Formularz ofertowy xlsx 24 2021-03-17
Zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków docx 30 2021-03-17
Zał. nr 3 Wzór umowy docx 37 2021-03-17
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak sprawy 1_2021 pdf 939 2021-04-07
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 21 2021-03-29
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2021-03-26