Zamawiający
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.: 222582166
Faks: 222034988
Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

S.270.5.2022.NT - Remonty dróg leśnych w Nadleśnictwie Nowy Targ 2022

Informacje o zamówieniu
Remonty dróg leśnych w Nadleśnictwie Nowy Targ 2022
S.270.5.2022.NT
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-05-31 10:00:00
2022-05-31 10:02:00
2022-06-29

: 2022-05-12 13:14:16
: Drembkowski Paweł