Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.06.2021.MH - Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo
IBR.271.06.2021.MH
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-08-06 10:00:00
2021-08-06 10:30:00
2021-09-04

: 2021-07-22 10:27:59
: Hajn Marta