Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

4/2024 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ - ZNAK SPRAWY 4/2024
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ - ZNAK SPRAWY 4/2024
4/2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-04-05 09:00:00
2024-04-05 09:30:00
2024-05-04

: 2024-03-19 11:20:02
: Madera Grzegorz