Zamawiający
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel.: 762 97 00
Faks: 762 97 49
Adres strony internetowej: www.noweskalmierzyce.pl

ZP.271.6.2024 - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach.

Informacje o zamówieniu
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach.
ZP.271.6.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-04-03 10:00:00
2024-04-03 11:00:00
2024-05-02

: 2024-03-07 10:35:29
: Wierzyk Beata