Zamawiający
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Tel.: 222582166
Faks: 222034988
Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

SA.270.3.1.2022.NN - Budowa ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów

Informacje o zamówieniu
Budowa ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów
SA.270.3.1.2022.NN
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-10 08:00:00
2022-06-10 08:02:00
2022-07-09

: 2022-05-23 06:35:58
: Drembkowski Paweł