Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.09.2022.KG - Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele
IBR.271.09.2022.KG
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-06-15 10:00:00
2022-06-15 10:30:00
2022-07-14

: 2022-05-31 15:54:13
: Grudziński Krzysztof