Zamawiający
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Tel.: 250-94-04
Faks: 250-94-00
Adres strony internetowej: www.niepolomice.eu

ZP.271.31.2022 - Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice

Informacje o zamówieniu
Usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewnątrzgminnego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Niepołomice
ZP.271.31.2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-12-28 11:00:00
2022-12-28 11:30:00
2023-03-27

: 2022-11-30 10:15:36
: Topór Anna