Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.14.2021.KG - Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+830

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+830
IBR.271.14.2021.KG
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-11-23 10:00:00
2021-11-23 10:30:00
2021-12-22

: 2021-11-08 13:49:41
: Grudziński Krzysztof