Zamawiający
Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
Tel.: 897574231
Faks: 7574593
Adres strony internetowej: www.szpitalmorag.pl

29/2023 - Dostawa aparatu USG

Informacje o zamówieniu
Dostawa aparatu USG
29/2023
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-10-31 11:00:00
2023-10-31 11:15:00
2024-01-28

: 2023-09-29 08:53:45
: Walosek Marcin