Zamawiający
Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
Lipowa 21
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel.: 7672750
Faks: 7672750
Adres strony internetowej: http://abklw.pl/index.php/bip

2/ABK/VII/2022 - Zmiana systemu grzewczego na gazowe lub sieciowe w 12 lokalach mieszkalnych gminnych położonych w Lidzbarku Warmińskim

Informacje o zamówieniu
Zmiana systemu grzewczego na gazowe lub sieciowe w 12 lokalach mieszkalnych gminnych położonych w Lidzbarku Warmińskim
2/ABK/VII/2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-07-29 09:00:00
2022-07-29 09:30:00
2022-08-27

: 2022-07-14 12:51:28
: Krasowski Sławomir Stanisław