Zamawiający
Gmina Śrem
Plac 20 Października 1
63-100 Śrem
Tel.: 612835225
Faks: 2835337
Adres strony internetowej: http://umsrem.bip.eur.pl/public/

BP.271.5.2024.BS - Budowa ulicy Brylantowej w Zbrudzewie

Informacje o zamówieniu
Budowa ulicy Brylantowej w Zbrudzewie
BP.271.5.2024.BS
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-02 10:00:00
2024-02-02 10:05:00
2024-03-02

: 2024-01-18 14:27:17
: Baum Sławomir