Zamawiający
Gmina Jabłonna
Modlińska 152
05-110 Jabłonna
Tel.: 76-77-332
Faks: 76-77-324
Adres strony internetowej: http://bip.jablonna.pl/

ZP.271.1.06.2024 - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KDL - UL. KASZTANOWEJ W CHOTOMOWIE

Informacje o zamówieniu
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KDL - UL. KASZTANOWEJ W CHOTOMOWIE
ZP.271.1.06.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-02-13 10:00:00
2024-02-13 10:15:00
2024-03-13

: 2024-01-25 15:04:31
: Chodorski Jarosław