Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej
Grunwaldzka 4
36-100 Kolbuszowa
Tel.: 2271222
Faks: 2271233
Adres strony internetowej: www.szpital.kolbuszowa.pl

Eap-2412/16/22/M - Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 11 pakietach

Informacje o zamówieniu
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w 11 pakietach
Eap-2412/16/22/M
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-11-25 09:00:00
2022-11-25 09:30:00
2022-12-24

: 2022-11-17 14:14:39
: Plis Walenty