Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.13.2022.MW - Termomodernizacja budynku OSP na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Świątkowicach
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Termomodernizacja budynku OSP na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Świątkowicach
IBR.271.13.2022.MW
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-29 10:00:00
2022-08-29 10:30:00
2022-09-27

: 2022-08-11 14:59:17
: Wachulak Malwina