Zamawiający
Gmina Pokrzywnica
Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
Tel.: 23 691 87 21
Faks: 691 85 55
Adres strony internetowej: www.pokrzywnica.pl

RI.271.1.12.2018.MK - "Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica""

Informacje o zamówieniu
"Wdrożenie e-usług publicznych z modernizacją oprogramowania wraz z dostawą sprzętu komputerowego i modernizacją sieci WiFi w ramach projektu pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica""
RI.271.1.12.2018.MK
przetarg nieograniczony
Usługi
2018-12-03 12:00:00
2018-12-03 12:15:00
60 dni

: 2018-10-05 08:56:57
: Kamińska Magdalena