Zamawiający
Gmina Szczerców
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców
Tel.: 6318059
Faks: 6318079
Adres strony internetowej: szczercow.pl

RI.3.7013.11.2022 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczerców

Informacje o zamówieniu
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczerców
RI.3.7013.11.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-09-23 10:00:00
2022-09-23 10:15:00
2022-10-22

: 2022-09-08 13:40:09
: Kowal Marek