Zamawiający
Gmina Szczerców
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców
Tel.: 6318059
Faks: 6318079
Adres strony internetowej: szczercow.pl

GK.5.6234.1.2024 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczerców
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczerców
GK.5.6234.1.2024
Przetarg nieograniczony
Usługi
2024-06-12 09:00:00
2024-06-12 09:10:00
2024-09-09

: 2024-05-07 10:51:24
: Kowal Marek