Zamawiający
SIM Śląsk Południe Sp.z o.o.
SIM Śląsk Południe Sp.z o.o. 220
43-316 Bielsko-Biała
Tel.: 789900333
Faks:
Adres strony internetowej: www.sim-slask-poludnie.pl

4/ZP/2022 - Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają być zlokalizowane w Radlinie
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które mają być zlokalizowane w Radlinie
4/ZP/2022
Negocjacje z ogłoszeniem
Usługi
2022-12-21 09:00:00
2022-12-21 09:30:00
2023-01-04 09:00:00
2023-01-04 09:30:00
2023-04-03

: 2022-11-22 12:21:05
: Kucypera Ewa