Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.11.2021.KG - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+950

Informacje o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo od km 0+000 do km 0+950
IBR.271.11.2021.KG
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-11-05 10:00:00
2021-11-05 10:30:00
2021-12-04

: 2021-10-21 10:30:37
: Grudziński Krzysztof