Zamawiający
Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny
Tel.: 146517300
Faks: 146517901
Adres strony internetowej: www.szerzyny.pl

FER.271.6.2024 - Budowa drogi gminnej kl.D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyż. drogi powiat.nr 1387K km 8+233 oraz budową skrzyż. drogi powiat.nr 1384Kw km 15+106 w m. Szerzyny, gm.Szerzyny (dokończenie3)

Informacje o zamówieniu
Budowa drogi gminnej kl.D w km od 0+000 do 0+481,42 wraz z budową skrzyż. drogi powiat.nr 1387K km 8+233 oraz budową skrzyż. drogi powiat.nr 1384Kw km 15+106 w m. Szerzyny, gm.Szerzyny (dokończenie3)
FER.271.6.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-04-03 10:00:00
2024-04-03 10:15:00
2024-05-02

: 2024-03-13 13:33:34
: Duda Urszula