Zamawiający
Gmina Brześć Kujawski
Pl. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
Tel.: 231-63-10
Faks: 231-63-24
Adres strony internetowej: www.brzesckujawski.pl

BI.II.271.21.2022.KO - Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec

Informacje o zamówieniu
Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec
BI.II.271.21.2022.KO
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-08 09:30:00
2022-08-08 10:00:00
2022-09-06

: 2022-07-22 13:42:06
: Jabłońska Wioletta