Zamawiający
Nadleśnictwo Łąck
ul. Lipowa 4
09-520 Łąck
Tel.: +48 24 261 40 01
Faks: +48 24 26 28 884
Adres strony internetowej: www.lodz.lasy.gov.pl/lack

SA.270.9.2022 - Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck, leśnictwa Luszyn, w roku 2022 - III edycja

Informacje o zamówieniu
Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łąck, leśnictwa Luszyn, w roku 2022 - III edycja
SA.270.9.2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-05-16 09:00:00
2022-05-16 09:15:00
2022-08-13

: 2022-04-20 09:58:10
: Żukowski Lucjan