Zamawiający
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
Tel.: 8212359
Faks: 8233451
Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

SZW/DZP/83/2022 - Zestawy odczynnikowe do oznaczeń: w diagnostyce gammapatii monoklonalnych, białek specyficznych metodą nefelometryczną oraz testy genetyczne.

Informacje o zamówieniu
Zestawy odczynnikowe do oznaczeń: w diagnostyce gammapatii monoklonalnych, białek specyficznych metodą nefelometryczną oraz testy genetyczne.
SZW/DZP/83/2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2023-01-03 09:00:00
2023-01-03 10:00:00
2023-04-02

: 2022-11-18 09:42:05
: Michalszczak Jolanta