Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

17/2023 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE w 2024r. Znak sprawy 17/2023

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE w 2024r. Znak sprawy 17/2023
17/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-12-04 09:00:00
2023-12-04 09:30:00
2024-01-02

: 2023-11-06 14:01:42
: Madera Grzegorz