Zamawiający
Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
Tel.: 284 56 82
Faks: 284 58 48
Adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

IBR.271.02.2022.KG - Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo

Informacje o zamówieniu
Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo
IBR.271.02.2022.KG
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-02-10 10:00:00
2022-02-10 10:30:00
2022-03-11

: 2022-01-25 14:07:12
: Grudziński Krzysztof