Zamawiający
Gmina Brześć Kujawski
Pl. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
Tel.: 231-63-10
Faks: 231-63-24
Adres strony internetowej: www.brzesckujawski.pl

BI.II.271.20.2022.KO - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witldowo wraz z budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe

Informacje o zamówieniu
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witldowo wraz z budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe
BI.II.271.20.2022.KO
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-08-08 09:30:00
2022-08-08 10:00:00
2022-09-06

: 2022-07-21 15:23:33
: Jabłońska Wioletta