Zamawiający
Gmina Szczerców
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców
Tel.: 6318059
Faks: 6318079
Adres strony internetowej: szczercow.pl

RI.3.7013.4.1.2024 - Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego w Szczercowie

Informacje o zamówieniu
Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego w Szczercowie
RI.3.7013.4.1.2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2024-04-03 09:00:00
2024-04-03 09:10:00
2024-05-02

: 2024-03-18 14:05:41
: Kowal Marek