Zamawiający
Gmina Brześć Kujawski
Pl. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski
Tel.: 231-63-10
Faks: 231-63-24
Adres strony internetowej: www.brzesckujawski.pl

BI.II.271.37.2023.KO - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli

Informacje o zamówieniu
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli
BI.II.271.37.2023.KO
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2023-09-19 09:30:00
2023-09-19 10:00:00
2023-10-18

: 2023-09-04 12:33:32
: Olewińska Karolina