Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

6/2023 - "Remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Klisino 100 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"

Informacje o zamówieniu
"Remont budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Klisino 100 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"
6/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-06-22 09:00:00
2023-06-22 10:00:00
2023-07-21

: 2023-06-02 12:04:17
: Madera Grzegorz