Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu
Adampol 37
22-200 Włodawa
Tel.: 82 59 13 286
Faks:
Adres strony internetowej: https://spzozadampol.pl

DA.252.5.2024 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą czytnika moczu oraz sprzętu pomocniczego do posiewów i diagnostyki w kierunku prątka gruźlicy
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą czytnika moczu oraz sprzętu pomocniczego do posiewów i diagnostyki w kierunku prątka gruźlicy
DA.252.5.2024
Uproszczone (pozaustawowe)
Dostawy
2024-06-12 09:00:00
2024-06-12 09:30:00
2024-07-11

: 2024-06-06 19:52:55
: Bartnik Grażyna